Data Science Summit 2020

Tekst nawiązujący do konferencji – informacja, że są do materiały, o których była mowa w prezentacji, że są tu udostępnione, aby łatwiej było do nich dotrzeć itp. 

Materiały

W razie dodatkowych pytań zaproszenie do kontaktu i odesłanie do wpisów o podobnej tematyce – jeżeli takie są.